Trouvé 241 Résultats pour: Iósue

 • Leviţii: Iósue, fiul lui Azanía, Binúi, dintre fiii lui Henadád, Cadmiél (Cartea lui Nehemía 10, 10)

 • Aceştia sunt preoţii şi levíţii care au venit cu Zorobabél, fiul lui Şealtiél, şi cu Iósue: Seráia, Ieremía, Ésdra, (Cartea lui Nehemía 12, 1)

 • Salú, Amóc, Hilchía, Iedáia. Aceştia erau capii preoţilor şi ai fraţilor lor din zilele lui Iósue. (Cartea lui Nehemía 12, 7)

 • Leviţi: Iósue, Binúi, Cadmiél, Şerebía, Iúda, Matanía, el şi fraţii lui erau [responsabili] cu cei care aduceau laude. (Cartea lui Nehemía 12, 8)

 • Iósue i-a dat naştere lui Ioiachím, Ioiachím i-a dat naştere lui Eliaşíb, Eliaşíb lui Ioiáda, (Cartea lui Nehemía 12, 10)

 • Căpeteniile levíţilor, Haşabía, Şerebía şi Iósue, fiul lui Cadmiél, şi fraţii lor care stăteau unii în faţa celorlalţi ca să aducă laude şi preamărire, după porunca lui Davíd, omul lui Dumnezeu, rând pe rând. (Cartea lui Nehemía 12, 24)

 • Aceştia erau în zilele lui Ioiachím, fiul lui Iósue, fiul lui Ioţadác, în zilele lui Nehemía, guvernatorul, şi în zilele lui Ésdra, preotul şi scribul. (Cartea lui Nehemía 12, 26)

 • Iósue, pentru că a împlinit cuvântul, a devenit judecător în Israél. (Cartea întâi a Macabéilor 2, 55)

 • Dar cei ai lui Iúda, invocându-l pe Stăpânul cel Mare al lumii care, fără berbece şi fără maşini de război, dărâmase Ierihónul pe timpul lui Iósue, s-au năpustit ca nişte fiare asupra zidurilor. (Cartea a doua a Macabéilor 12, 15)

 • Puternic în luptă a fost Iósue, fiul lui Nun şi succesor al lui Moise în profeţie. El a fost mare, după numele lui, pentru salvarea celor aleşi ai [Domnului] şi pentru răzbunarea împotriva duşmanilor care se răzvrăteau, pentru ca să dea moştenire lui Israél. (Cartea lui Ben Siráh (=Ecleziasticul) 46, 1)

 • Tot la fel Iósue, fiul lui Ioţédec. În zilele lor, au construit casa şi au ridicat templul sfânt pentru Domnul, pregătit spre glorie veşnică. (Cartea lui Ben Siráh (=Ecleziasticul) 50, 12)

 • În anul al doilea al lui Dárius, regele, în luna a şasea, în ziua întâi a lunii, cuvântul Domnului a fost prin Aggéu, profetul, către Zorobabél, fiul lui Șealtiél, guvernatorul lui Iúda, și către Iósue, fiul lui Iehóțadac, marele preot, zicând: (Cartea profetului Aggéu 1, 1)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina