3. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość.

“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina