11. sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina