Löydetty 694 Tulokset: mówi

 • Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. (Ewangelia Jana 9, 37)

 • Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. (Ewangelia Jana 11, 13)

 • Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. (Ewangelia Jana 13, 22)

 • Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? (Ewangelia Jana 13, 24)

 • Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Co to znaczy, co nam mówi: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie; oraz: Idę do Ojca? (Ewangelia Jana 16, 17)

 • Powiedzieli więc: Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi. (Ewangelia Jana 16, 18)

 • Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. (Ewangelia Jana 19, 35)

 • I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili. (Ewangelia Jana 19, 37)

 • Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych. (Ewangelia Jana 20, 9)

 • W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny. (Dzieje Apostolskie 2, 17)

 • Lecz naród, którego będą niewolnikami, Ja sam sądzić będę, - mówi Pan. Potem wyjdą i będą Mi służyli na tym miejscu. (Dzieje Apostolskie 7, 7)

 • Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi Prorok: (Dzieje Apostolskie 7, 48)


“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina