Löydetty 694 Tulokset: mówi

 • Niebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jakiż dom zbudujecie Mi, mówi Pan, albo gdzież miejsce odpoczynku mego? (Dzieje Apostolskie 7, 49)

 • Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? - zapytał Filipa dworzanin. (Dzieje Apostolskie 8, 34)

 • Dlatego i w innym miejscu mówi: Nie dozwolisz, aby Twój Święty uległ skażeniu. (Dzieje Apostolskie 13, 35)

 • aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje - mówi Pan, który to sprawia. (Dzieje Apostolskie 15, 17)

 • Przybył do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: To mówi Duch Święty: Tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie męża, do którego należy ten pas, i wydadzą w ręce pogan. (Dzieje Apostolskie 21, 11)

 • Usłyszawszy, że mówi w języku hebrajskim, uciszyli się jeszcze bardziej. (Dzieje Apostolskie 22, 2)

 • Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich; ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie. (List do Rzymian 1, 8)

 • A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, (List do Rzymian 3, 19)

 • Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. (List do Rzymian 4, 3)

 • Przecież On mówi do Mojżesza: Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, nad kim się lituję. (List do Rzymian 9, 15)

 • Albowiem mówi Pismo do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie moją potęgę i żeby rozsławiło się moje imię po całej ziemi. (List do Rzymian 9, 17)

 • Mówi o tym u Ozeasza: Nazwę lud nie mój - ludem moim, i "nie umiłowaną" - umiłowaną. (List do Rzymian 9, 25)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina