Löydetty 481 Tulokset: będziesz

 • I powiedział: Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach; jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukarzę cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo Ja, Pan, (Księga Wyjścia 15, 26)

 • Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (Księga Wyjścia 20, 3)

 • Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! (Księga Wyjścia 20, 4)

 • Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (Księga Wyjścia 20, 5)

 • Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. (Księga Wyjścia 20, 7)

 • Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. (Księga Wyjścia 20, 9)

 • Nie będziesz zabijał. (Księga Wyjścia 20, 13)

 • Nie będziesz cudzołożył. (Księga Wyjścia 20, 14)

 • Nie będziesz kradł. (Księga Wyjścia 20, 15)

 • Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. (Księga Wyjścia 20, 16)

 • Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. (Księga Wyjścia 20, 17)

 • Uczynisz Mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenia, twoje ofiary biesiadne z twojej trzody i z bydła na każdym miejscu, gdzie każę ci wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. (Księga Wyjścia 20, 24)


“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina