Löydetty 481 Tulokset: będziesz

  • I głosem donośnym tak zawołały: Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi? (Apokalipsa Św. Jana 6, 10)


A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina