Löydetty 130 Tulokset: Pańska

 • Oto nawałnica Pańska, gniew powstaje, burza szaleje, spada na głowę niegodziwych. (Księga Jeremiasza 23, 19)

 • i spalił świątynię Pańską i pałac królewski oraz wszystkie wielkie domy. (Księga Jeremiasza 52, 13)

 • Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar; była tam nad nim ręka Pańska. (Księga Ezechiela 1, 3)

 • Wówczas podniósł mnie duch i usłyszałem za sobą odgłos ogromnego huku, gdy chwała Pańska unosiła się z miejsca, w którym przebywała. (Księga Ezechiela 3, 12)

 • A duch podniósł mnie i zabrał. I poszedłem zgorzkniały, z podnieceniem w duszy, a mocna ręka Pańska spoczywała nade mną. (Księga Ezechiela 3, 14)

 • Wstałem więc i poszedłem na równinę, a oto była tam chwała Pańską, taka jak chwała, którą widziałem nad rzeką Kebar. I upadłem na twarz. (Księga Ezechiela 3, 23)

 • Następnie chwała Pańska podniosła się znad cheruba do progu świątyni, świątynia zaś napełniła się obłokiem, a dziedziniec był pełen blasku chwały Pańskiej. (Księga Ezechiela 10, 4)

 • A chwała Pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. (Księga Ezechiela 10, 18)

 • I odeszła chwała Pańska z granic miasta, i zatrzymała się na górze, która leży na wschód od miasta. (Księga Ezechiela 11, 23)

 • I spoczęła na mnie ręka Pańska wieczorem przed przybyciem zbiega, i otworzyła mi usta rano, moje usta otwarły się i nie byłem już niemy. (Księga Ezechiela 33, 22)

 • A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która skierowana była ku wschodowi. (Księga Ezechiela 43, 4)

 • Następnie zaprowadził mnie przez bramę północną ku przedniej stronie świątyni i spojrzałem: oto chwała Pańska napełniła świątynię Pańską, i padłem na twarz. (Księga Ezechiela 44, 4)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina