Löydetty 130 Tulokset: Pańska

 • Teraz zaś niech wami owładnie bojaźń Pańska. Uważajcie więc, co czynicie, nie ma bowiem u Pana, Boga naszego, niesprawiedliwości, stronniczości i przekupstwa. (2 Księga Kronik 19, 7)

 • Potem powstał w sercu Joasza zamiar, aby odnowić świątynię Pańską. (2 Księga Kronik 24, 4)

 • Chociaż Achaz obrabował świątynię Pańską, pałac królewski i naczelników, obdarowując tym króla asyryjskiego, i tak nic mu to nie pomogło. (2 Księga Kronik 28, 21)

 • Zebrali oni swych braci i oczyścili się, a później na rozkaz króla, według przepisów Pana, wkroczyli, by oczyścić świątynię Pańską. (2 Księga Kronik 29, 15)

 • Udali się następnie do samego króla Ezechiasza doświadczyli: Oczyściliśmy całą świątynię Pańską: ołtarz całopalenia i wszystkie jego sprzęty, stół chlebów pokładnych i wszystkie jego naczynia. (2 Księga Kronik 29, 18)

 • Tak to ustalona została w owym dniu cała służba Pańska, aby obchodzić Paschę i składać całopalenia na ołtarzu Pańskim według polecenia króla Jozjasza. (2 Księga Kronik 35, 16)

 • bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki; sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne. (Księga Psalmów 19, 10)

 • A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli, a Jego sprawiedliwość nad synami synów, (Księga Psalmów 103, 17)

 • Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze. (Księga Psalmów 111, 10)

 • bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki. (Księga Psalmów 117, 2)

 • Okrzyki radości i wybawienia w namiotach ludzi sprawiedliwych: Prawica Pańska moc okazuje, (Księga Psalmów 118, 15)

 • prawica Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska moc okazuje. (Księga Psalmów 118, 16)


“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina