19. Hän tekee, mitä häntä pelkääväiset halajavat, hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina