20. Niin kuningas lähetti ja päästätti hänet, kansojen hallitsija laski hänet irti.

“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina