1. Aşadar, fiţi imitatorii lui Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi

2. şi umblaţi în iubire după cum şi Cristos ne-a iubit pe noi şi s-a oferit lui Dumnezeu pentru noi ca ofrandă şi jertfă de bună mireasmă!

3. Cât despre desfrâu şi orice fel de necurăţie sau lăcomie [de avere], nici să nu se pomenească între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi;

4. nici vorbe obscene sau necugetate, nici glume indecente, care nu se cuvin, ci mai degrabă rugăciuni de mulţumire

5. pentru că, aceasta să o ştiţi, niciun desfrânat sau necurat sau lacom de avere sau care este idolatru nu are moştenire în împărăţia lui Cristos şi a lui Dumnezeu.

6. Nimeni să nu vă amăgească cu vorbe goale; căci din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra fiilor neascultării!

7. Aşadar, să nu vă faceţi părtaşi cu ei!

8. Odinioară eraţi întuneric, acum însă, lumină în Domnul. Umblaţi ca nişte fii ai luminii,

9. căci rodul luminii constă în toată bunătatea, dreptatea şi adevărul!

10. Discerneţi ceea ce este plăcut Domnului

11. şi nu luaţi parte la faptele fără rod ale întunericului, ci mai degrabă denunţaţi-le!

12. Căci este o ruşine chiar şi numai să se vorbească de faptele săvârşite de ei în ascuns,

13. pe când toate cele denunţate sunt dezvăluite de lumină,

14. pentru că tot ce este dezvăluit este lumină. De aceea se spune: „Trezeşte-te, tu, care dormi, şi ridică-te dintre cei morţi, iar Cristos te va lumina!”.

15. Aşadar, aveţi grijă cum vă purtaţi, nu ca nişte oameni fără minte, ci ca nişte înţelepţi!

16. Folosiţi bine timpul favorabil, pentru că zilele sunt rele!

17. De aceea, nu deveniţi fără minte, ci [căutaţi] să înţelegeţi care este voinţa Domnului!

18. Nu vă îmbătaţi cu vin în care este dezmăţ, ci fiţi plini de Duh!

19. Vorbind între voi în psalmi, imnuri şi cântări sfinte, cântând şi intonând psalmi în inimile voastre pentru Domnul!

20. Aduceţi mulţumiri lui Dumnezeu Tatăl întotdeauna şi pentru toate în numele Domnului nostru Isus Cristos!

21. Fiţi supuşi unii altora în frica lui Cristos!

22. Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului,

23. pentru că bărbatul este capul femeii aşa cum şi Cristos este capul Bisericii, trupul său, al cărui mântuitor şi este!

24. Şi cum Biserica se supune lui Cristos, tot aşa şi femeile [să fie supuse] bărbaţilor lor în toate!

25. Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile aşa cum Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea

26. pentru a o sfinţi, purificând-o prin baia apei în cuvânt,

27. ca să şi-o prezinte sieşi ca o Biserică glorioasă, fără să aibă vreo pată sau rid sau ceva asemănător, ci să fie sfântă şi neprihănită!

28. Tot aşa şi bărbaţii au datoria să-şi iubească soţiile ca pe trupul propriu. Cine îşi iubeşte soţia se iubeşte pe sine.

29. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată propriul trup, dimpotrivă, îl hrăneşte şi îl îngrijeşte aşa cum [face] Cristos pentru Biserică.

30. Căci toţi suntem membre ale trupului său.

31. De aceea îşi va lăsa omul tatăl şi mama şi se va uni cu soţia sa şi cei doi vor fi un singur trup.

32. Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la Cristos şi la Biserică,

33. dar şi cu privire la voi: fiecare în parte să-şi iubească soţia ca pe sine însuşi, iar soţia să aibă respect faţă de bărbat!

“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina