1. [Dumnezeu] i-a zis lui Moise: ,,Urcaţi la Domnul tu şi Áaron, Nadáb şi Abíhu şi şaptezeci dintre bătrânii lui Israél şi să vă prosternaţi de departe!

2. Numai Moise să se apropie de Domnul; ceilalţi să nu se apropie şi poporul să nu urce cu el”.

3. Moise a venit şi a istorisit poporului toate cuvintele Domnului şi toate hotărârile. Tot poporul a răspuns într-un glas: ,,Tot ce a spus Domnul, vom face”.

4. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece triburi ale lui Israél.

5. A trimis nişte tineri dintre fiii lui Israél să aducă arderi de tot şi să aducă viţei ca jertfe de împăcare Domnului.

6. Moise a luat jumătate din sânge şi l-a pus în vase, iar cu cealaltă jumătate a stropit altarul.

7. A luat cartea alianţei şi a citit-o în auzul poporului. Ei au zis: ,,Tot ceea ce a spus Domnul, vom face şi vom asculta”.

8. Moise a luat sângele şi a stropit poporul, zicând: ,,Iată sângele alianţei pe care a făcut-o Domnul cu voi potrivit tuturor acestor cuvinte”.

9. Moise a urcat împreună cu Áaron, Nadáb şi Abíhu şi cu şaptezeci dintre bătrânii lui Israél.

10. Ei l-au văzut pe Dumnezeul lui Israél; sub picioarele lui era ca un paviment de safir, ca însuşi cerul curat.

11. El nu şi-a întins mâna împotriva aleşilor fiilor lui Israél. Ei l-au văzut pe Dumnezeu şi au mâncat şi au băut.

12. Domnul i-a spus lui Moise: ,,Urcă la mine pe munte şi rămâi acolo! Eu îţi voi da nişte table de piatră cu legea şi poruncile pe care le-am scris ca să-i înveţi pe ei”.

13. Moise s-a sculat împreună cu Iósue, slujitorul său. Moise a urcat pe muntele lui Dumnezeu.

14. Şi le-a zis bătrânilor: ,,Aşteptaţi-ne aici până ne vom întoarce la voi! Iată, Áaron şi Hur vor rămâne cu voi; dacă va avea cineva vreo problemă, să meargă la ei!”.

15. Moise a urcat pe munte şi norul a acoperit muntele.

16. Gloria Domnului s-a aşezat pe muntele Sínai şi norul l-a acoperit timp de şase zile. În ziua a şaptea, Domnul l-a chemat pe Moise din mijlocul norului.

17. Gloria Domnului le-a apărut fiilor lui Israél ca un foc mistuitor pe vârful muntelui.

18. Moise a intrat în mijlocul norului şi a urcat pe munte. Moise a rămas pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina