30. πτωχὸς καὶ ἀλγῶν εἰμι ἐγώ καὶ ἡ σωτηρία τοῦ προσώπου σου ὁ θεός ἀντελάβετό μου

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina