Found 260 Results for: wody

 • Nadziejo Izraela, Panie! Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, "Pana". (Księga Jeremiasza 17, 13)

 • Czy może znika z moich skał śnieg Libanu? Czy wysychają wody górskie, źródła spadające? (Księga Jeremiasza 18, 14)

 • Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą - nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. (Księga Jeremiasza 31, 9)

 • Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. (Księga Jeremiasza 38, 6)

 • Kim jest ten, co się podnosi jak Nil, a wody jego pienią się jak potoki? (Księga Jeremiasza 46, 7)

 • Egipt się podnosi jak Nil, a wody jego pienią się jak potoki, gdy mówi: Pójdę pokryć ziemię, zniszczyć miasto i jego mieszkańców! (Księga Jeremiasza 46, 8)

 • To mówi Pan: Oto się wody spiętrzą od północy i zamienią we zburzony potok. Zaleją kraj i wszystko, co go napełnia, miasta oraz ich mieszkańców. Wtedy ludzie krzyk podniosą i wyć będą wszyscy mieszkańcy ziemi (Księga Jeremiasza 47, 2)

 • Podnosi się krzyk z Cheszbonu do Eleale, aż do Jahas krzyczą, z Soar do Choronaim i do Eglat Szeliszijja. Nawet wody Nimrim stają się miejscem odludnym. (Księga Jeremiasza 48, 34)

 • Miecz na jego wody, by wyschły. Jest to bowiem kraj bożków, pysznią się swymi straszydłami. (Księga Jeremiasza 50, 38)

 • Na dźwięk Jego głosu huczą wody w niebie. On podnosi chmury z krańców ziemi, On czyni błyskawice, zapowiedzi deszczu, i wysyła wiatr z jego zbiorników. (Księga Jeremiasza 51, 16)

 • Bo Pan pustoszy Babilon, sprawia, że znika zeń głośne wołanie. Huczą ich fale jak wielkie wody, rozlega się łoskot ich głosu. (Księga Jeremiasza 51, 55)

 • wody wezbrały ponad moją głowę: rzekłem: Jestem zgubiony. (Lamentacje Jeremiasza 3, 54)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina