Found 60 Results for: woły

 • Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy. (Księga Rodzaju 12, 16)
 • Lot, który szedł z Abramem, miał również owce, woły i namioty. (Księga Rodzaju 13, 5)

 • Wtedy Abimelek dał Abrahamowi owce, woły, niewolników i niewolnice i zwrócił mu żonę jego, Sarę. (Księga Rodzaju 20, 14)

 • A potem Abraham dał Abimelekowi owce i woły, i tak obaj zawarli przymierze. (Księga Rodzaju 21, 27)

 • Pan w szczególny sposób błogosławił memu panu, toteż stał się on zamożny: dał mu owce, woły, srebro, złoto, niewolników, niewolnice, wielbłądy i osły. (Księga Rodzaju 24, 35)

 • Nabyłem sobie woły, osły, trzodę, sługi i niewolnice. Pragnę więc przez posłów oznajmić o tym tobie, panie mój, abyś mnie darzył życzliwością. (Księga Rodzaju 32, 6)

 • Jakub przeraził się tak bardzo, że aż mu się serce ścisnęło. Podzielił więc ludzi, których miał przy sobie, owce, woły i wielbłądy na dwa obozy, (Księga Rodzaju 32, 8)
 • Są oni pasterzami trzód. A jako hodowcy trzód sprowadzili swe owce i woły oraz cały swój dobytek. (Księga Rodzaju 46, 32)

 • oto ręka Pana porazi bydło twoje na polu, konie, osły, wielbłądy, woły i owce, i będzie bardzo wielka zaraza. (Księga Wyjścia 9, 3)

 • Weźcie ze sobą owce wasze i woły, jak pragnęliście, i idźcie. Proście także o łaskę dla mnie. (Księga Wyjścia 12, 32)

 • Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek. (Księga Wyjścia 12, 38)

 • Wziął więc Mojżesz wozy i woły i oddał je lewitom. (Księga Liczb 7, 6)
“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina