Found 384 Results for: swej

 • Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce. (Księga Rodzaju 24, 67)

 • Na tym polu, które nabył Abraham od Chetytów, został on pochowany obok swej żony, Sary. (Księga Rodzaju 25, 10)

 • Ale Jakub rzekł do swej matki: Przecież mój brat, Ezaw, jest owłosiony, ja zaś gładki. (Księga Rodzaju 27, 11)

 • Poszedł więc, wziął i przyniósł [je] swej matce; ona zaś przyrządziła z nich smaczną potrawę, taką, jaką lubił jego ojciec. (Księga Rodzaju 27, 14)

 • A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata swej matki, i trzodę tegoż Labana, zbliżył się, odsunął kamień znad otworu studni i napoił trzodę Labana. (Księga Rodzaju 29, 10)

 • Dał też Laban tej córce swej niewolnicę Zilpę. (Księga Rodzaju 29, 24)

 • Rachela zaś widząc, że nie może dać Jakubowi potomstwa zazdrościła swej siostrze i rzekła do męża: Spraw, abym miała dzieci; bo inaczej przyjdzie mi umrzeć! (Księga Rodzaju 30, 1)

 • Pewnego razu Ruben, wyszedłszy na pole, gdy żęto pszenicę, znalazł mandragory i przyniósł je swej matce, Lei. Wtedy Rachela rzekła: Daj mi mandragory syna twego. (Księga Rodzaju 30, 14)

 • Jakub, który był na pastwisku przy swej trzodzie, kazał wezwać do siebie Rachelę i Leę (Księga Rodzaju 31, 4)

 • Wtedy Juda rzekł do swej synowej Tamar: Zamieszkaj jako wdowa w domu twego ojca aż do czasu, gdy dorośnie mój syn Szela. Myślał jednak: Niech nie umrze on również jak jego bracia. Tamar odeszła i zamieszkała w domu swego ojca. (Księga Rodzaju 38, 11)

 • Po wielu latach umarła żona Judy, córka Szuy. Juda, zapomniawszy nieco o swej stracie, udał się wraz ze swym przyjacielem Adullamitą imieniem Chira do Timny, gdzie strzyżono jego owce. (Księga Rodzaju 38, 12)

 • Kiedy pan jego usłyszał te słowa swej żony, która mu dodała: Tak postąpił ze mną twój sługa! - zapałał wielkim gniewem. (Księga Rodzaju 39, 19)


“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina