Found 21 Results for: majestatu

 • I tej godziny modlitwa obojga została wysłuchana wobec majestatu Boga. (Księga Tobiasza 3, 16)

 • Uwielbiam Boga mego, a dusza moja - Króla Niebios, i będzie się radować z majestatu Jego. (Księga Tobiasza 13, 9)

 • Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg majestatu: Pan ponad wodami niezmierzonymi! (Księga Psalmów 29, 3)

 • Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda. (Księga Psalmów 145, 5)

 • jeżeli już nie ze względu na nich samych, to ze względu na przymierza zawarte z ich ojcami i ze względu na wzniosłe i pełne majestatu Jego imię, wzywane nad nimi. (2 Machabejska 8, 15)

 • Wielkość majestatu widziały ich oczy i uszy ich słyszały okazałość Jego głosu. (Mądrość Syracha 17, 13)

 • Tym wszystkim jest księga przymierza Boga Najwyższego, Prawo, które dał nam Mojżesz, jako dziedzictwo plemionom Jakuba. (4p) Nie przestawajcie być mocni w Panu, przylgnijcie zaś do Niego, aby was umocnił. Pan wszechmocny jest Bogiem jedynym, a poza Nim nie ma Zbawcy. Przyobiecał Dawidowi, słudze swemu, wzbudzić z niego króla bardzo mocnego i na stolicy majestatu siedzącego na wieki. (Mądrość Syracha 24, 23)

 • Wejdź między skały, ukryj się w prochu ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. (Księga Izajasza 2, 10)

 • Wtedy wejdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. (Księga Izajasza 2, 19)

 • gdy wejdzie między rozpadliny skalne i w szczeliny opoki ze strachu przed Panem, i przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. (Księga Izajasza 2, 21)

 • Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy, on nie nauczy się sprawiedliwości. Nieprawość on czyni na ziemi prawych i nie dostrzega majestatu Pana. (Księga Izajasza 26, 10)

 • król odezwał się i powiedział: Czy nie jest to wielki Babilon, który ja zbudowałem jako siedzibę królewską siłą mojej potęgi i chwałą mojego majestatu? (Księga Daniela 4, 27)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina