Found 79 Results for: córkę

 • Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, imię zaś żony Nachora - Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą córkę imieniem Jiska. (Księga Rodzaju 11, 29)

 • Izaak miał czterdzieści lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Paddan-Aram, siostrę Labana Aramejczyka. (Księga Rodzaju 25, 20)

 • Gdy Ezaw miał czterdzieści lat, wziął za żonę Jehudit, córkę Chetyty Beeriego, oraz Bosmat, córkę Chetyty Elona. (Księga Rodzaju 26, 34)

 • A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata swej matki, i trzodę tegoż Labana, zbliżył się, odsunął kamień znad otworu studni i napoił trzodę Labana. (Księga Rodzaju 29, 10)

 • Ponieważ Jakub pokochał Rachelę, rzekł do Labana: Będę ci służył przez siedem lat za twą młodszą córkę, Rachelę. (Księga Rodzaju 29, 18)

 • Wreszcie rzekł Jakub do Labana: Ponieważ czas już upłynął, daj mi córkę twą za żonę, abym się z nią połączył. (Księga Rodzaju 29, 21)

 • A gdy był wieczór, Laban wziął córkę swą Leę i wprowadził ją do Jakuba, i ten zbliżył się do niej. (Księga Rodzaju 29, 23)

 • Jakub przystał na to i był przez tydzień z tą. Potem Laban dał mu córkę swą, Rachelę, za żonę. (Księga Rodzaju 29, 28)

 • Wreszcie urodziła i córkę, którą nazwała Dina. (Księga Rodzaju 30, 21)

 • I całym sercem pokochał Dinę, córkę Jakuba, i czule do niej przemawiał. (Księga Rodzaju 34, 3)

 • Gdy Jakub dowiedział się, że Sychem zhańbił jego córkę Dinę - synowie jego byli przy trzodach na pastwisku - nic nie powiedział, czekając, aż wrócą. (Księga Rodzaju 34, 5)

 • Tymczasem synowie Jakuba wrócili z pola. I gdy się dowiedzieli, ogarnął ich smutek, a zarazem bardzo się rozgniewali, że popełniono czyn, który u Izraelitów uchodził za zbrodnię: zgwałcono córkę Jakuba, co było niegodziwością. (Księga Rodzaju 34, 7)


“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina