Found 387 Results for: będę

 • A potem zaczął się modlić: Boże Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który dałeś mi rozkaz: Wróć do twego kraju rodzinnego, gdzie będę ci świadczył dobro, (Księga Rodzaju 32, 10)

 • Wszakże Tyś powiedział: Będę ci świadczył dobro i uczynię twe potomstwo [tak mnogie] jak ziarnka piasku na brzegu morza, których nikt zliczyć nie zdoła. (Księga Rodzaju 32, 13)

 • Po czym Ezaw rzekł: Ruszajmy w drogę i chodźmy; będę szedł razem z tobą. (Księga Rodzaju 33, 12)

 • Jakub odpowiedział: Wiesz, panie mój, że mam dzieci wątłe, a owce i krowy karmią młode; jeśli je będę pędził choćby dzień jeden, padnie mi cała trzoda. (Księga Rodzaju 33, 13)

 • Idź więc, panie mój, przed sługą swym, ja zaś będę szedł powoli, tak jak będzie mogła nadążyć moja trzoda, którą pędzę, i jak będą szły dzieci, aż przyjdę do ciebie, panie mój, do Seiru. (Księga Rodzaju 33, 14)

 • Ty zatem będziesz nad moim dworem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie godnością królewską będę cię przewyższał. (Księga Rodzaju 41, 40)

 • Będę cię tu żywił, bo jeszcze przez pięć lat będzie głód; i tak nie poniesiecie straty ty i twoja rodzina, i dobytek twój. (Księga Rodzaju 45, 11)

 • a potem rzekł do Józefa: Nie sądziłem, że jeszcze będę twoją twarz oglądał, a oto Bóg pozwolił mi ujrzeć nawet twe potomstwo! (Księga Rodzaju 48, 11)

 • Teraz więc nie bójcie się: będę żywił was i dzieci wasze. I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. (Księga Rodzaju 50, 21)

 • A On powiedział: Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. (Księga Wyjścia 3, 12)

 • Przeto idź, a Ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. (Księga Wyjścia 4, 12)

 • Ty będziesz mówił do niego i przekażesz te słowa w jego usta. Ja zaś będę przy ustach twoich i jego, i pouczę was, co winniście czynić. (Księga Wyjścia 4, 15)


“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina