Found 266 Results for: Prawo

 • Co się tyczy miast lewickich, to lewitom zawsze przysługuje prawo wykupu domów, które posiadają. (Księga Kapłańska 25, 32)

 • Takie jest prawo odnoszące się do posądzenia, gdy żona nie dochowa wierności swojemu mężowi i stanie się przez to nieczystą, (Księga Liczb 5, 29)

 • Takie jest prawo dotyczące nazirejczyków. W dniu, kiedy upłynie czas nazireatu, przyprowadzi się go ku wejściu do Namiotu Spotkania. (Księga Liczb 6, 13)

 • Takie jest prawo odnoszące się tak do nazirejczyka, który złoży śluby, jak do darów ofiarnych ślubowanych Panu, niezależnie od tego, na co go stać. Stosownie do ślubu winien wypełnić wszystkie prawa swego nazireatu. (Księga Liczb 6, 21)

 • Takie jest prawo odnoszące się do lewitów: po ukończeniu dwudziestego piątego roku życia mogą służyć w Namiocie Spotkania. (Księga Liczb 8, 24)

 • To samo prawo i ten sam przepis obowiązują was i obcych, którzy mieszkają pośród was. (Księga Liczb 15, 16)

 • Prawo to obowiązuje zarówno Izraelitów, jak też i obcych, którzy przebywają pomiędzy wami; jedno prawo będzie dla wszystkich, którzy zgrzeszyli nieświadomie. (Księga Liczb 15, 29)

 • Sami tylko lewici mogą pełnić służbę w Namiocie Spotkania i będą dźwigać ciężar ich win. To jest prawo wiekuiste dla waszych potomków: lewici nie będą posiadali żadnego dziedzictwa pośród Izraelitów, (Księga Liczb 18, 23)

 • A oto prawo odnoszące się do człowieka, który umarł w namiocie: każdy, kto wejdzie do tego namiotu i ktokolwiek w nim przebywa, będzie nieczysty przez siedem dni. (Księga Liczb 19, 14)

 • Pozwól nam łaskawie przejść przez twoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola ani winnice i nie będziemy pić wody ze studni. Chcemy jedynie skorzystać z drogi królewskiej i nie zboczymy ani na prawo, ani na lewo, dopóki nie przejdziemy twoich granic. (Księga Liczb 20, 17)

 • Jeżeli jego ojciec nie ma braci, wtedy jego dziedzictwo oddacie najbliższemu krewnemu w jego rodzie, i on je weźmie w posiadanie. Takie będzie prawo wśród Izraelitów, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. (Księga Liczb 27, 11)

 • za Jordanem, w kraju Moabu, począł Mojżesz wpajać to prawo, mówiąc: (Księga Powtórzonego Prawa 1, 5)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina