Found 542 Results for: Panu

 • Mam co do was przekonanie w Panu, że innego zdania niż ja nie będziecie. A na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok potępienia, kimkolwiek by on był. (List do Galatów 5, 10)

 • W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, (List do Efezjan 2, 21)

 • zgodnie z planem wieków, jaki powziął [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (List do Efezjan 3, 11)

 • A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, (List do Efezjan 4, 1)

 • To zatem mówię i zaklinam [was] w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, (List do Efezjan 4, 17)

 • Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! (List do Efezjan 5, 8)

 • Badajcie, co jest miłe Panu. (List do Efezjan 5, 10)

 • Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, (List do Efezjan 5, 22)

 • Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. (List do Efezjan 6, 1)

 • Z ochotą służcie, jak gdybyście [służyli] Panu, a nie ludziom, (List do Efezjan 6, 7)

 • W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. (List do Efezjan 6, 10)

 • Żebyście zaś wiedzieli i wy o moich sprawach, co robię, wszystko wam oznajmi Tychik, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, (List do Efezjan 6, 21)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina