Found 111 Results for: Pański

 • Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur (Księga Rodzaju 16, 7)

 • Wtedy Anioł Pański rzekł do niej: Wróć do twej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. (Księga Rodzaju 16, 9)

 • Po czym Anioł Pański oznajmił: Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć. (Księga Rodzaju 16, 10)

 • Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem. (Księga Rodzaju 22, 11)

 • Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: (Księga Rodzaju 22, 15)

 • Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. (Księga Wyjścia 3, 2)

 • Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański. (Księga Powtórzonego Prawa 34, 5)

 • Nie, synowie moi, niedobre wieści ja słyszę, mianowicie że doprowadzacie do przestępstwa lud Pański. (1 Księga Samuela 2, 24)

 • Ciebie też opanuje duch Pański i będziesz prorokował wraz z nimi, i staniesz się innym człowiekiem. (1 Księga Samuela 10, 6)

 • Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama. (1 Księga Samuela 16, 13)

 • Saula natomiast opuścił duch Pański, a opętał go duch zły, zesłany przez Pana. (1 Księga Samuela 16, 14)

 • Duch Pański mówi przez mnie i Jego słowo jest na moim języku. (2 Księga Samuela 23, 2)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina