Found 128 Results for: Jeruzalem

 • I odpowiedziałem im: Sam Bóg niebios nam poszczęści. A my, słudzy Jego, zabierzmy się do odbudowy: wy natomiast nie macie udziału, prawa ani pamiątki w Jeruzalem. (Księga Nehemiasza 2, 20)

 • Przywódcy ludu zamieszkali w Jerozolimie, a reszta ludu rzucała losy celem wyznaczenia jednego z dziesięciu, żeby on osiedlił się w świętym mieście Jeruzalem, a owych dziewięciu - w innych miastach. (Księga Nehemiasza 11, 1)

 • I odeszli wszyscy od Holofernesa, a w sypialni nie pozostał nikt od najmniejszego do największego. Wtedy Judyta przystąpiła do jego łoża i powiedziała w swym sercu: Pani, Boże Wszechmogący, spójrz łaskawie w tej godzinie na dzieło rąk moich w celu wywyższenia Jeruzalem! (Księga Judyty 13, 4)

 • A gdy przyszli do niej, wszyscy jednomyślnie wysławiali ją i mówili: Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu. (Księga Judyty 15, 9)

 • Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem! (Księga Psalmów 51, 20)

 • z Twej świątyni nad Jeruzalem! Niech królowie złożą Tobie dary! (Księga Psalmów 68, 30)

 • Psalm. Asafowy. Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek, Jeruzalem obrócili w ruiny. (Księga Psalmów 79, 1)

 • Ich krew rozlali, jak wodę, wokół Jeruzalem i nie było komu ich pogrzebać. (Księga Psalmów 79, 3)

 • by imię Pańskie głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem, (Księga Psalmów 102, 22)

 • na dziedzińcach domu Pańskiego, pośrodku ciebie, Jeruzalem. (Księga Psalmów 116, 19)

 • Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem, (Księga Psalmów 122, 2)

 • Jeruzalem, wzniesione jako miasto gęsto i ściśle zabudowane. (Księga Psalmów 122, 3)


“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina