Found 6 Results for: Elżbieta

  • Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. (Ewangelia Łukasza 1, 5)
  • Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach. (Ewangelia Łukasza 1, 7)

  • Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariasz! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. (Ewangelia Łukasza 1, 13)

  • Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy. (Ewangelia Łukasza 1, 24)

  • A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. (Ewangelia Łukasza 1, 36)

  • Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. (Ewangelia Łukasza 1, 41)

“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina