List do Kolosan, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat,


Chapters: