Księga Rodzaju, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.


Chapters: