Księga Habakuka, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Widzenie wieszcze, które miał prorok Habakuk.


Chapters: