64. Wielki gniew Boży strasznie zaciążył nad Izraelem.
“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina