18. Inny zaś hufiec skierował się w drogę do Bet-Choron, jeszcze inny hufiec poszedł drogą ku granicy biegnącej nad doliną Seboim w kierunku pustyni.

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina