Encontrados 20 resultados para: Semaja

 • Ja Sekanjan poika oli Semaja; ja Semajan pojat olivat Hattus, Jigal, Baariah, Nearja ja Saafat, kaikkiaan kuusi. (1. Aikakirja 3, 22)

 • Jooelin pojat olivat: hänen poikansa Semaja, tämän poika Goog, tämän poika Siimei, (1. Aikakirja 5, 4)

 • Ja leeviläisiä: Semaja, Hassubin poika, joka oli Asrikamin poika, joka Hasabjan poika, merarilaisia; (1. Aikakirja 9, 14)

 • Ja Semaja, Netanelin poika, kirjuri, joka oli Leevin sukua, kirjoitti heidät muistiin kuninkaan, päämiesten, pappi Saadokin ja Ahimelekin, Ebjatarin pojan, sekä pappien ja leeviläisten perhekuntien päämiesten läsnäollessa. Yksi perhekunta otettiin vuorotellen Eleasarin ja Iitamarin suvusta. (1. Aikakirja 24, 6)

 • Oobed-Edomilla oli pojat: esikoinen Semaja, toinen Joosabad, kolmas Jooah, neljäs Saakar, viides Netanel, (1. Aikakirja 26, 4)

 • Niin profeetta Semaja tuli Rehabeamin ja Juudan päämiesten tykö, jotka olivat kokoontuneet Jerusalemiin Siisakia pakoon, ja hän sanoi heille: "Näin sanoo Herra: Te olette hyljänneet minut, sentähden olen minäkin hyljännyt teidät Siisakin käsiin." (2. Aikakirja 12, 5)

 • Heemanin jälkeläisistä Jehiel ja Siimei; ja Jedutunin jälkeläisistä Semaja ja Ussiel. (2. Aikakirja 29, 14)

 • Ja hänen johdossaan olivat Eedem, Minjamin, Jeesua, Semaja, Amarja ja Sekanja, joiden oli pappiskaupungeissa tunnollisesti suoritettava osuudet veljillensä, niin pienille kuin suurille, osastoittain, (2. Aikakirja 31, 15)

 • Ja Koonanja, Semaja ja hänen veljensä Netanel, sekä Hasabja, Jegiel ja Joosabad, leeviläisten päämiehet, antoivat antina leeviläisille pääsiäisuhreiksi viisituhatta karitsaa ja viisisataa raavasta. (2. Aikakirja 35, 9)

 • Adonikamin jälkeläisiä myöhemmin tulleet, joiden nimet olivat Elifelet, Jeguel ja Semaja, ja heidän kanssaan kuusikymmentä miestä; (Esra 8, 13)

 • Haarimin jälkeläisiä Maaseja, Elia, Semaja, Jehiel ja Ussia; (Esra 10, 21)

 • Haarimin jälkeläisiä Elieser, Jissia, Malkia, Semaja, Simeon, (Esra 10, 31)


“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina