Encontrados 6 resultados para: zstąpiłem

  • Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty. (Księga Wyjścia 3, 8)

  • Zstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. (Księga Jeremiasza 18, 3)

  • Do posad gór zstąpiłem, zawory ziemi zostały poza mną na zawsze. Ale Ty wyprowadziłeś życie moje z przepaści, Panie, mój Boże! (Księga Jonasza 2, 7)

  • ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. (Ewangelia Jana 6, 38)

  • I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem. (Ewangelia Jana 6, 42)

  • Długo patrzyłem na ucisk ludu mego w Egipcie i wysłuchałem jego westchnień, i zstąpiłem, aby ich wyzwolić. Przyjdź, poślę cię teraz do Egiptu. (Dzieje Apostolskie 7, 34)


“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina