Encontrados 34 resultados para: zmierzył

 • Potem pobił Moabitów i zmierzył ich sznurem, rozkazawszy im położyć się na ziemi. Wymierzył dwa sznury tych, co mieli być zabici, a długość jednego sznura dla tych, którzy mieli pozostać przy życiu. Tak Moabici stali się niewolnikami Dawida płacącymi daninę. (2 Księga Samuela 8, 2)
 • Sroży się w gniewie i ściga, zgrzytając na mnie zębami. Wróg zmierzył mnie wzrokiem. (Księga Hioba 16, 9)

 • wtedy ją widział i zmierzył, wtenczas ją zbadał dokładnie. (Księga Hioba 28, 27)

 • Kto zmierzył wody morskie swą garścią i piędzią wymierzył niebiosa? Kto zawarł ziemię w miarce? Kto zważył góry na wadze i pagórki na szalach? (Księga Izajasza 40, 12)

 • Potem udał się ku bramie, zwróconej ku wschodowi, i wszedłszy po stopniach, zmierzył próg bramy: jeden pręt szerokości. (Księga Ezechiela 40, 6)

 • "I zmierzył przedsionek bramy w kierunku domu: jeden pręt". (Księga Ezechiela 40, 8)

 • I zmierzył przedsionek bramy: osiem łokci, oraz filary: dwa łokcie. (Księga Ezechiela 40, 9)
 • I zmierzył szerokość wejścia przez bramę: dziesięć łokci, głębokość bramy: trzynaście łokci. (Księga Ezechiela 40, 11)

 • Potem zmierzył bramę od dachu wnęki do dachu drugiego, szerokość - dwadzieścia pięć łokci od drzwi do drzwi. (Księga Ezechiela 40, 13)

 • Zmierzył także przedsionek: dwadzieścia łokci. Przedsionek [otaczał] wokoło bramę. (Księga Ezechiela 40, 14)

 • I zmierzył szerokość dziedzińca od strony przedniej bramy dolnej aż do przedniej strony wewnętrznej bramy z zewnątrz: sto łokci. (Księga Ezechiela 40, 19)

 • [Potem zaprowadził mnie ku stronie północnej], oto była tam brama, której przednia strona zwrócona była ku północy, ku dziedzińcowi zewnętrznemu; zmierzył jej długość i jej szerokość. (Księga Ezechiela 40, 20)
“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina