Encontrados 47 resultados para: zesłał

 • Potem nastaje huk straszny, to grzmot zesłał Wszechmocny; nie wstrzymał go, bo ciągle go słychać. (Księga Hioba 37, 4)

 • Przyszli do niego wszyscy bracia, siostry i dawni znajomi, jedli z nim chleb w jego domu i ubolewali nad nim, i pocieszali go z powodu nieszczęścia, jakie na niego zesłał Pan. Każdy mu dał jeden srebrny pieniądz i jedną złotą obrączkę. (Księga Hioba 42, 11)

 • Człowiek chleb mocarzy spożywał - żywności zesłał im do syta. (Księga Psalmów 78, 25)

 • I zesłał na nich mięso, jak kurzawę, i ptaki skrzydlate, jak morski piasek. (Księga Psalmów 78, 27)

 • Zesłał na nich żar swojego gniewu: oburzenie, zapalczywość i udrękę - orszak zwiastunów klęski. (Księga Psalmów 78, 49)

 • Zesłał ciemności i nastał mrok, lecz nie przestrzegali słów Jego. (Księga Psalmów 105, 28)

 • Zesłał im grad zamiast deszczu i ogień palący na ich ziemię. (Księga Psalmów 105, 32)

 • Uczynił zadość ich żądaniu, lecz zesłał na nich zarazę. (Księga Psalmów 106, 15)

 • Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze; a imię Jego jest święte i lęk wzbudza. (Księga Psalmów 111, 9)

 • Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał Tego, który im zesłał takie szczęście. (1 Machabejska 4, 55)

 • Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? (Księga Mądrości 9, 17)

 • Albowiem początkiem pychy - grzech, a kto się da jej opanować, zalany będzie obrzydliwością. Dlatego Pan zesłał przedziwne kary i takich doszczętnie zatracił. (Mądrość Syracha 10, 13)


“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina