Encontrados 17 resultados para: zapłaty

 • Niech ci się to przykrym nie wydaje, że wypuszczasz go wolno od siebie, gdyż służąc ci przez sześć lat, jest wart podwójnej zapłaty najemnika, a Pan będzie ci błogosławił we wszystkim, co uczynisz. (Księga Powtórzonego Prawa 15, 18)
 • Nie zaniesiesz do domu Pana, Boga twego, zarobku nierządnicy, jak i zapłaty dla psa, jako rzeczy ofiarowanej ślubem. Tak jednym, jak i drugim brzydzi się Pan, Bóg twój. (Księga Powtórzonego Prawa 23, 19)

 • Saul odrzekł: Powiedzcie Dawidowi, że król nie żąda innej zapłaty, jak stu napletków Filistynów, aby pomścić się na wrogach królewskich. Saul liczył na to, że Dawid dostanie się w ręce Filistynów. (1 Księga Samuela 18, 25)

 • Idźże więc z moim synem, a jeszcze dodam ci coś do zapłaty. (Księga Tobiasza 5, 16)

 • A kiedy skończyło się wesele, zawołał Tobiasz syna swego, Tobiasza, i powiedział do niego: Dziecko, pomyśl o daniu zapłaty człowiekowi, który towarzyszył tobie, i dodaj mu coś jeszcze do zapłaty! (Księga Tobiasza 12, 1)

 • A jeśli nas zwyciężą, to wtedy zwyciężą także całą Judeę i spustoszą świątynię naszą. Za jej zbezczeszczenie Bóg jako zapłaty zażąda naszej krwi. (Księga Judyty 8, 21)

 • Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. (Księga Hioba 7, 2)
 • Nie daje się za nią złota, zapłaty nie waży się w srebrze, (Księga Hioba 28, 15)

 • Pracownikom nie odmawiaj zapłaty, gdy masz możność działania. (Księga Przysłów 3, 27)

 • ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą, zapłaty też więcej już żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. (Księga Koheleta 9, 5)

 • Zabija bliźniego, kto mu zabiera środki do życia, i krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika. (Mądrość Syracha 34, 22)

 • Twój dobytek i twoje skarby wydam na grabież, bez zapłaty, za wszystkie twoje grzechy, we wszystkich twoich granicach. (Księga Jeremiasza 15, 13)
“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina