Encontrados 246 resultados para: trzy

 • Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. (Dzieje Apostolskie 9, 9)

 • Powtórzyło się to trzy razy i natychmiast wzięto ten przedmiot do nieba. (Dzieje Apostolskie 10, 16)

 • "Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił". Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. (Dzieje Apostolskie 11, 10)

 • Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi. (Dzieje Apostolskie 17, 2)

 • Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym. (Dzieje Apostolskie 19, 8)

 • Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. (Dzieje Apostolskie 20, 31)

 • W sąsiedztwie tego miejsca znajdowały się posiadłości namiestnika wyspy imieniem Publiusz, który nas przyjął i po przyjacielsku przez trzy dni gościł. (Dzieje Apostolskie 28, 7)

 • Przybywszy do Syrakuz, pozostaliśmy trzy dni. (Dzieje Apostolskie 28, 12)

 • Nie oddawajmy się też rozpuście, jak to czynili niektórzy spośród nich, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące. (1 List do Koryntian 10, 8)

 • Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość. (1 List do Koryntian 13, 13)

 • Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. (2 List do Koryntian 11, 25)

 • Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego /tylko/ piętnaście dni. (List do Galatów 1, 18)


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina