Encontrados 14 resultados para: sznurem

 • Potem zwiąże się pierścienie pektorału z pierścieniami efodu sznurem z fioletowej purpury, tak żeby pektorał leżał na przepasce efodu i nie mógł się przesunąć ze swego miejsca na efodzie. (Księga Wyjścia 28, 28)

 • I zwiążesz go sznurem z fioletowej purpury, tak żeby był na tiarze i żeby na przedniej stronie tiary był umieszczony. (Księga Wyjścia 28, 37)

 • Potem związali pierścienie pektorału z pierścieniami efodu sznurem z fioletowej purpury tak, aby pektorał leżał na przepasce efodu i nie mógł się przesunąć ze swego miejsca na efodzie, jak nakazał Pan Mojżeszowi. (Księga Wyjścia 39, 21)

 • I przywiązali go sznurem z fioletowej purpury tak, aby był na tiarze i żeby na przedniej stronie tiary był umieszczony, jak Pan nakazał Mojżeszowi. (Księga Wyjścia 39, 31)

 • Również każde naczynie otwarte, które nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste. (Księga Liczb 19, 15)

 • Potem pobił Moabitów i zmierzył ich sznurem, rozkazawszy im położyć się na ziemi. Wymierzył dwa sznury tych, co mieli być zabici, a długość jednego sznura dla tych, którzy mieli pozostać przy życiu. Tak Moabici stali się niewolnikami Dawida płacącymi daninę. (2 Księga Samuela 8, 2)

 • Królów pozbawi ich władzy i sznurem skrępuje ich biodra. (Księga Hioba 12, 18)

 • Kto wybadał jej przestworza? Wiesz, kto ją sznurem wymierzył? (Księga Hioba 38, 5)

 • Czy krokodyla chwycisz na wędkę lub sznurem wyciągniesz mu język, (Księga Hioba 40, 25)

 • On też rzucił im los i Jego ręka podzieliła im ziemię sznurem mierniczym; na wieki będą ją dziedziczyli, mieszkać w niej będą z pokolenia w pokolenie. (Księga Izajasza 34, 17)

 • Dlatego tak rzekł Pan: Żona twoja w mieście będzie nierządnicą. Synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony. (Księga Amosa 7, 17)

 • W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę, podniosą wielki lament, mówiąc: Jesteśmy ograbieni do szczętu! Dział mego ludu przemierzony sznurem, i nie ma, kto by go przywrócił; pola nasze przydzielono grabieżcy. (Księga Micheasza 2, 4)


“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina