Encontrados 597 resultados para: synowie

 • Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. (Księga Rodzaju 6, 2)

 • A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. (Księga Rodzaju 6, 4)

 • I właśnie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham i Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki, (Księga Rodzaju 7, 13)

 • Oto potomstwo synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili się im następujący synowie: (Księga Rodzaju 10, 1)

 • Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. (Księga Rodzaju 10, 2)

 • Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma. (Księga Rodzaju 10, 3)

 • Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim. (Księga Rodzaju 10, 4)

 • Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. (Księga Rodzaju 10, 6)

 • Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan. (Księga Rodzaju 10, 7)

 • Również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili się [synowie]. (Księga Rodzaju 10, 21)

 • Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. (Księga Rodzaju 10, 22)

 • Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz. (Księga Rodzaju 10, 23)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina