Encontrados 13 resultados para: przeciwnicy

 • Alem się bał drwiny wroga, że przeciwnicy ich będą się łudzić, mówiąc: Nasza ręka przemożna, a nie Pan uczynił to wszystko. (Księga Powtórzonego Prawa 32, 27)
 • Dawid odrzekł: Co jest między mną a wami, synowie Serui, że stajecie się dzisiaj dla mnie jak przeciwnicy? Czy dziś powinien ktokolwiek umierać w Izraelu? Dziś właśnie wiem na pewno, że teraz jestem królem nad Izraelem. (2 Księga Samuela 19, 23)

 • Mocą mnie przepasałeś do bitwy, sprawiasz, że przeciwnicy gną się pode mną, (2 Księga Samuela 22, 40)

 • Lecz kiedy odstąpili od drogi, którą im przykazał, wtedy bardzo wielu ich wyginęło w licznych wojnach i uprowadzono ich do niewoli do obcej ziemi. Świątynię ich Boga zrównano z ziemią, a miasta ich zdobyli ich przeciwnicy. (Księga Judyty 5, 18)

 • by mój wróg nie mówił: Zwyciężyłem go, niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieję. (Księga Psalmów 13, 5)

 • Mocą mnie przepasujesz do bitwy, sprawiasz, że przeciwnicy gną się pode mną, (Księga Psalmów 18, 40)

 • Kości we mnie się kruszą, gdy lżą mnie przeciwnicy, gdy cały dzień mówią do mnie: Gdzie jest twój Bóg? (Księga Psalmów 42, 11)
 • Nieprzyjaciele będą mu się kłaniać, a jego przeciwnicy pył będą lizali. (Księga Psalmów 72, 9)

 • Ryknęli Twoi przeciwnicy w środku Namiotu Spotkania, zatknęli swe proporce. (Księga Psalmów 74, 4)

 • z jaką ubliżają przeciwnicy Twoi, Panie, z jaką ubliżają krokom Twego pomazańca. (Księga Psalmów 89, 52)

 • I wydał ich w ręce pogan, a zapanowali nad nimi ich przeciwnicy. (Księga Psalmów 106, 41)

 • Wówczas ustąpi zazdrość Efraima i przeciwnicy Judy będą wytraceni. Efraim nie będzie więcej zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie więcej trapił Efraima. (Księga Izajasza 11, 13)
“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina