Encontrados 31 resultados para: prorokuj

 • Synu człowieczy, zwróć się ku górom izraelskim i prorokuj przeciwko nim. (Księga Ezechiela 6, 2)
 • Dlatego prorokuj przeciwko nim, prorokuj, synu człowieczy! (Księga Ezechiela 11, 4)

 • Synu człowieczy, prorokuj przeciw prorokom izraelskim, prorokuj i mów do tych, którzy prorokują we własnym imieniu: Słuchajcie słowa Pańskiego: (Księga Ezechiela 13, 2)

 • A ty, synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku córkom twojego narodu, samorzutnie głoszącym przepowiednie, i prorokuj przeciwko nim! (Księga Ezechiela 13, 17)

 • Synu człowieczy, obróć się na południe i skieruj swą mowę ku południowi, i prorokuj przeciw lasowi krainy południowej. (Księga Ezechiela 21, 2)

 • Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Jerozolimie, skieruj swą mowę przeciwko miejscom świętym i prorokuj przeciwko ziemi izraelskiej! (Księga Ezechiela 21, 7)

 • Synu człowieczy, prorokuj i przemawiaj: Tak mówi Pan. Mów: Miecz, miecz! Wyostrzono go i wyczyszczono. (Księga Ezechiela 21, 14)
 • A ty, synu człowieczy, prorokuj i bij dłonią o dłoń! Miecz podwoi i potroi ofiary, miecz mnożący zabitych, wielki miecz, który wokół was krąży. (Księga Ezechiela 21, 19)

 • A ty, synu człowieczy, prorokuj i mów: Tak mówi Pan Bóg: W sprawie Ammonitów i ich zniewagi powiedz: Miecz, miecz został wydobyty ku mordowaniu, wyostrzony, aby dokonać zagłady i lśnić- (Księga Ezechiela 21, 33)

 • Synu człowieczy, zwróć się ku Ammonitom i prorokuj przeciwko nim. (Księga Ezechiela 25, 2)

 • Synu człowieczy, obróć się ku Sydonowi i prorokuj przeciwko niemu: (Księga Ezechiela 28, 21)

 • Synu człowieczy, obróć się ku faraonowi, królowi egipskiemu, i prorokuj przeciwko niemu i przeciwko całemu Egiptowi. (Księga Ezechiela 29, 2)
“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina