Encontrados 46 resultados para: potoku

 • Ale tej jeszcze nocy wstał i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez bród potoku Jabbok. (Księga Rodzaju 32, 23)

 • Stamtąd ruszyli dalej i zatrzymali się w dolinie potoku Zared. (Księga Liczb 21, 12)

 • Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego i zakończy się przy morzu. (Księga Liczb 34, 5)

 • Cały czas podróży w Kadesz-Barnea do potoku Zared wynosił trzydzieści osiem lat, aż wyginęło w obozie całe pokolenie mężów zdatnych do walki, jak im to Pan poprzysiągł. (Księga Powtórzonego Prawa 2, 14)

 • Od Aroeru, leżącego na brzegu potoku Arnon, i od miasta, które jest w dolinie, aż do Gileadu nie było dla nas grodu niedostępnego: wszystkie nam dał Pan, Bóg nasz. (Księga Powtórzonego Prawa 2, 36)

 • Ale do kraju synów Ammona nie zbliżyłeś się ani do okolicy potoku Jabbok, ani do miast w górach, ani do żadnego miejsca, do którego zabronił ci iść Pan, Bóg nasz. (Księga Powtórzonego Prawa 2, 37)

 • Przejęliśmy w owym czasie z rąk dwóch królów amoryckich ziemię za Jordanem od potoku Arnon aż do gór Hermonu. (Księga Powtórzonego Prawa 3, 8)

 • a Rubenitom i Gadytom dałem część Gileadu aż do potoku Arnon ze środkiem potoku jako granicą, potem aż do potoku Jabbok, do granic synów Ammona - (Księga Powtórzonego Prawa 3, 16)

 • od Aroeru na brzegu potoku Arnon, aż do góry Sirion, to jest Hermonu, (Księga Powtórzonego Prawa 4, 48)

 • A rzecz grzeszną, którą uczyniliście, cielca, chwyciłem, spaliłem w ogniu, połamałem, starłem na drobny proch i wrzuciłem do potoku wypływającego z góry. (Księga Powtórzonego Prawa 9, 21)

 • A oto królowie kraju, których zwyciężyli Izraelici i opanowali ich ziemię za Jordanem, na wschód słońca, od potoku Arnon aż do góry Hermon i wraz z całą Arabą ku wschodowi: (Księga Jozuego 12, 1)

 • Sichon, król amorycki, ze stolicą w Cheszbonie. Panował on od Aroeru, leżącego nad brzegiem potoku Arnon, od środka doliny i połowy Gileadu aż do potoku Jabbok, granicy synów Ammona, (Księga Jozuego 12, 2)


Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina