Encontrados 12 resultados para: niewiernych

 • Czy często gaśnie lampa niewiernych, czy na nich klęska spada? Gniew Boży rujnuje nieprawych? (Księga Hioba 21, 17)

 • Wargi prawe lubią, co [Bogu] miłe, a usta niewiernych - przewrotność. (Księga Przysłów 10, 32)

 • Słowa niewiernych - zasadzką na cichych, usta rzetelnych są dla nich ratunkiem. (Księga Przysłów 12, 6)

 • Sprawiedliwy od innych szczęśliwszy, droga niewiernych prowadzi do zguby. (Księga Przysłów 12, 26)

 • Wesoło błyszczy światło sprawiedliwych, a lampa niewiernych przygasa. (Księga Przysłów 13, 9)

 • Mąż prawy ma w bród pożywienia, żołądek niewiernych głód cierpi. (Księga Przysłów 13, 25)

 • Rozwali się dom niewiernych, a prawych namiot zakwitnie. (Księga Przysłów 14, 11)

 • czatuje jakby rozbójnik, pomnaża niewiernych w narodzie. (Księga Przysłów 23, 28)

 • abym wyszedł cało z rąk niewiernych w Judei i by moja posługa na rzecz Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych (List do Rzymian 15, 31)

 • dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewnagelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. (2 List do Koryntian 4, 4)

 • Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. (List do Tytusa 1, 15)

 • A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. (Apokalipsa Św. Jana 21, 8)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina