Encontrados 8 resultados para: ewangelia

  • A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. (Ewangelia Mateusza 24, 14)

  • Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom. (Ewangelia Marka 13, 10)

  • [Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida, (List do Rzymian 1, 3)

  • Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, (List do Rzymian 16, 25)

  • Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. (1 List do Koryntian 9, 18)

  • A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, (2 List do Koryntian 4, 3)

  • Nie przekraczamy bowiem /słusznej/ miary jak ci, którzy do was jeszcze nie dotarli; przecież doszliśmy do was z Ewangelią Chrystusa. (2 List do Koryntian 10, 14)

  • Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelią nie jest wymysłem ludzkim. (List do Galatów 1, 11)


“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina