Encontrados 437 resultados para: dzień

  • Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie. (1 List Jana 4, 17)

  • Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby (Apokalipsa Św. Jana 1, 10)

  • bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać? (Apokalipsa Św. Jana 6, 17)

  • I czwarty anioł zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc - podobnie. (Apokalipsa Św. Jana 8, 12)

  • I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi. (Apokalipsa Św. Jana 9, 15)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina