Encontrados 129 resultados para: bardziej

 • A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? (Księga Rodzaju 3, 1)
 • Wody bowiem podnosiły się coraz bardziej nad ziemię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem. (Księga Rodzaju 7, 19)

 • I tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiej majętności. (Księga Rodzaju 26, 13)

 • Jakub więc zbliżył się do Racheli i kochał ją bardziej niż Leę. I pozostał na służbie u Labana przez siedem następnych lat. (Księga Rodzaju 29, 30)

 • Bracia Józefa widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. (Księga Rodzaju 37, 4)

 • Rzekli mu bracia: Czyż miałbyś jako król panować nad nami i rządzić nami jak władca? I jeszcze bardziej go nienawidzili z powodu jego snów i wypowiedzi. (Księga Rodzaju 37, 8)

 • A synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej, tak że cały kraj się nimi napełnił. (Księga Wyjścia 1, 7)
 • Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. (Księga Wyjścia 1, 12)

 • Wtedy Balak posłał raz jeszcze książąt liczniejszych i bardziej dostojnych niż tamci. (Księga Liczb 22, 15)

 • Sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą przodkowie twoi otrzymali w posiadanie, abyś ją odzyskał; uczyni cię szczęśliwym i rozmnoży cię bardziej niż twoich przodków. (Księga Powtórzonego Prawa 30, 5)

 • Młody zaś Samuel rósł i coraz bardziej podobał się tak Panu, jak i ludziom. (1 Księga Samuela 2, 26)

 • Czemu depczecie po moich ofiarach krwawych i pokarmowych, jakie zarządziłem "w przybytku"? Dlaczego szanujesz bardziej synów swoich niźli Mnie, iż tuczycie się na najwyborniejszych z wszystkich darów Izraela - ludu mojego? (1 Księga Samuela 2, 29)
“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina