Encontrados 1270 resultados para: Ziemi

  • A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi. (Apokalipsa Św. Jana 17, 18)

  • bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu. (Apokalipsa Św. Jana 18, 3)

  • I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. (Apokalipsa Św. Jana 18, 9)

  • A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje: (Apokalipsa Św. Jana 18, 11)

  • I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody - (Apokalipsa Św. Jana 18, 23)

  • i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi. (Apokalipsa Św. Jana 18, 24)

  • I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. (Apokalipsa Św. Jana 19, 19)

  • I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. (Apokalipsa Św. Jana 20, 8)

  • Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. (Apokalipsa Św. Jana 20, 9)

  • I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. (Apokalipsa Św. Jana 21, 24)


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina