Encontrados 249 resultados para: Waszych

 • Wtedy to rozkazałem waszym sędziom: Przesłuchujcie braci waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie spór każdego ze swym bratem czy też obcym. (Księga Powtórzonego Prawa 1, 16)

 • Pan, Bóg wasz, który idzie przed wami, będzie za was walczył, podobnie jak uczynił w Egipcie na waszych oczach. (Księga Powtórzonego Prawa 1, 30)

 • Gdy usłyszał Pan głos mów waszych, rozgniewał się i przysiągł mówiąc: (Księga Powtórzonego Prawa 1, 34)

 • Lecz daj polecenie ludowi: Przejdziecie przez posiadłość braci waszych, synów Ezawa, mieszkających w Seirze. Oni się was lękają, lecz strzeżcie się bardzo. (Księga Powtórzonego Prawa 2, 4)

 • W tym czasie dałem wam taki nakaz: Pan, Bóg wasz, dał wam w posiadanie tę ziemię: wy wszyscy zdolni do noszenia broni pójdziecie uzbrojeni na czele waszych braci Izraelitów. (Księga Powtórzonego Prawa 3, 18)

 • Tylko wasze żony, dzieci i trzody - gdyż macie wielkie stada - zostaną w waszych miastach, które wam oddałem, (Księga Powtórzonego Prawa 3, 19)

 • aż Pan da odpoczynek [po wędrówce] waszych braci, jak i waszej, i oni posiądą ziemię daną im przez Pana, Boga waszego, za Jordanem. Wtedy wróci każdy do swej posiadłości, którą wam przydzieliłem. (Księga Powtórzonego Prawa 3, 20)

 • A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. (Księga Powtórzonego Prawa 4, 1)

 • Wtedy pochwyciłem obie tablice i rzuciłem oburącz, aby je potłuc na waszych oczach. (Księga Powtórzonego Prawa 9, 17)

 • Takie są prawa i nakazy, których będziecie przestrzegać w kraju, który wam dał Pan, Bóg przodków waszych, w posiadanie po wszystkie dni waszego życia na ziemi. (Księga Powtórzonego Prawa 12, 1)

 • Gdy wybierze sobie Pan, Bóg wasz, miejsce na mieszkanie dla imienia swego, tam zaniesiecie wszystko, co ja wam dziś nakazuję: całopalenia, ofiary krwawe, dziesięciny, dary waszych rąk, wszystko, co przeznaczycie ślubem dla Pana. (Księga Powtórzonego Prawa 12, 11)

 • Wobec Pana, Boga waszego, cieszyć się będziecie wy, synowie wasi i córki, słudzy, niewolnice, a także lewita przebywający w waszych murach, bo on nie ma działu ani dziedzictwa razem z wami. (Księga Powtórzonego Prawa 12, 12)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina