Encontrados 1081 resultados para: Swego

 • Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. (1 List Jana 3, 10)

 • Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe. (1 List Jana 3, 12)

 • Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. (1 List Jana 3, 15)

 • W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. (1 List Jana 4, 9)

 • Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. (1 List Jana 4, 13)

 • Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (1 List Jana 4, 20)

 • Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. (1 List Jana 4, 21)

 • Ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, /choć/ postępują według swoich żądz. Usta ich głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści mają wzgląd na osoby. (List Judy 1, 16)

 • Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży. (Apokalipsa Św. Jana 9, 21)

 • A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody! (Apokalipsa Św. Jana 14, 8)

 • A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. (Apokalipsa Św. Jana 17, 4)

 • A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. (Apokalipsa Św. Jana 20, 7)


“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina