Encontrados 34 resultados para: Sprawia

 • Ten jego pan spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek czyni. (Księga Rodzaju 39, 3)

 • Mojżesz wymawiał się przed Panem mówiąc: Jeśli Izraelici nie chcą mię słuchać, jakże faraon będzie słuchał mnie, któremu mówienie sprawia trudność? (Księga Wyjścia 6, 12)

 • A Mojżesz tak się tłumaczył przed Panem: Oto mówienie sprawia mi trudność. Jakże więc faraon zechce mię słuchać? (Księga Wyjścia 6, 30)

 • Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze. A cały lud powie: Amen. (Księga Powtórzonego Prawa 27, 18)

 • wtedy Izebel wysłała do Eliasza posłańca, aby powiedział: Chociaż ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem Izebel! Niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jak [się stało] z życiem każdego z nich. (1 Księga Królewska 19, 2)

 • Tak teraz, dzieci, patrzcie, jakie skutki sprawia dawanie jałmużny, a jakie - popełnianie nieprawości, że mianowicie ona zabija. A oto i dusza moja opuszcza mnie. I położono go na łóżku, i umarł. Pochowano go uroczyście. (Księga Tobiasza 14, 11)

 • sprawia, że Liban skacze niby cielec i Sirion niby młody bawół. (Księga Psalmów 29, 6)

 • W swej łaskawości Bóg wychodzi mi naprzeciw, Bóg sprawia, że mogę patrzeć na [klęskę] moich wrogów. (Księga Psalmów 59, 11)

 • Bóg jednak od początku jest moim królem, który na ziemi sprawia ocalenie. (Księga Psalmów 74, 12)

 • On niebo okrywa chmurami, deszcz przygotowuje dla ziemi; sprawia, że góry wypuszczają trawę i zioła, by ludziom służyły; (Księga Psalmów 147, 8)

 • Mało bowiem wartości ma picie samego wina, a tak samo również wody, natomiast wino zmieszane z wodą jest miłe i sprawia wielką przyjemność. Tak samo sposób, w jaki opowiadanie jest ułożone, służy do uradowania tych, do których uszu ono dojdzie. Tutaj niech będzie koniec. (2 Machabejska 15, 39)

 • Kto okiem mruga - sprawia cierpienie, upadnie, kto wargi ma nierozsądne. (Księga Przysłów 10, 10)


“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina