Encontrados 228 resultados para: Sługa

 • rzekł: Niech będzie przeklęty Kanaan! Niech będzie najniższym sługą swych braci! (Księga Rodzaju 9, 25)

 • A potem dodał: Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Sema! Niech Kanaan będzie sługą Sema! (Księga Rodzaju 9, 26)

 • Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrzeń i niech on zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie mu sługą. (Księga Rodzaju 9, 27)

 • I mówił: Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą. (Księga Rodzaju 15, 3)

 • Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane - sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za pieniądze - każdy obcy, który nie jest potomkiem twoim - (Księga Rodzaju 17, 12)

 • ma być obrzezany; obrzezany ma być sługa urodzony w domu twoim lub nabyty za pieniądze. Przymierze moje, przymierze obrzezania, będzie przymierzem na zawsze. (Księga Rodzaju 17, 13)

 • Odpowiedział mu sługa: A gdyby taka kobieta nie zechciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego pochodzisz? (Księga Rodzaju 24, 5)

 • Wtedy sługa położył rękę pod biodro Abrahama, pana swego, i przysiągł, że spełni, jak mu powiedziano. (Księga Rodzaju 24, 9)

 • Sługa ów zabrał z sobą dziesięć wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram-Naharaim, do miasta, w którym mieszkał Nachor. (Księga Rodzaju 24, 10)

 • Wtedy sługa ów szybko zabiegł jej drogę i rzekł: Daj mi się napić trochę wody z twego dzbana! (Księga Rodzaju 24, 17)

 • I zaczął mówić: Jestem sługą Abrahama. (Księga Rodzaju 24, 34)

 • Gdy sługa Abrahama usłyszał te ich słowa, oddał pokłon Panu. (Księga Rodzaju 24, 52)


A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina